Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

UYGULAMALAR

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, konservasyon uygulamalarının ve konservasyon biliminin yüksek standartlarda gerçekleştirilebilmesi için donanımlı bir Kitap Şifahanesi’ne sahiptir. Bilimsel yöntemlerle çalışılan Şifahane’de yazma eser konservasyonu üzerine uzmanlaşan personel uygulamaların yanı sıra yazma eserlerin ele alınması, taşınması, depolanması ve sergilenmesi konularında da çalışmalar yürütür. Konservasyon uygulamalarından önce her eser restoratör, kimyager ve biyoloğun bulunduğu bir ekip tarafından incelenerek uygun olan konservasyon yöntemine ve yapılacak analizlere karar verilir. Konservasyon metodu ve materyalleri her uygulamanın amacına göre ve maksimum geri dönüş prensibi ile seçilir. Yapılan uygulamalar belgelenerek konservasyonda izlenen yol ve yapılan analizler eserin geldiği kütüphane müdürüne de sunulmak üzere raporlanır.

Şifahane’ de konservasyonu yapılan eserlerden örnekler aşağıda verilmiştir. Arşivden diğer eserlerin konservasyon uygulamalarına ulaşmak için tıklayınız. 
 
Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi 345