Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Konservasyon Uygulamaları: Battalnâme 

“el-Battal” lakabıyla şöhret kazanmış müslüman Arap emîri Battal Gazi’nin kahramanlık menkıbeleriyle destanlaştırılan hayatını Anadolu’ya yerleşen müslüman Türkler’in gözünden yansıtan Battalnâme’nin, Dârendeli Hasan Bekâyi (ö. 1200/1785) tarafından kaleme alınmış günümüze kadar tespit edilebilmiş ilk ve tek manzum versiyonunun Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Satın Alınan Yazma Eserler Koleksiyonu’ndaki  3734 demirbaş numaralı nüshası Süleymaniye Kitap Şifahanesi’nde onarıma alınmıştır. Hem cilt hem de metin kısmında yoğun deformasyon bulunan eser,  detaylı belgelemesi ve analizleri yapıldıktan sonra restore edilmiştir. Nüshaya ait konservasyon uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye ve diğer konservasyon uygulamalarına aşağıda verilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

SYEK_SAYE_3734

Konservasyon Çalışmaları Arşivi