Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

KİMYA LABORATUVARI

Kimya laboratuvarları bünyesinde çalışan uzman personel tarafından yürütülen çalışmalarla yazma eserlerde görülen kağıtta kırılganlık, mürekkep korozyonu, ahar ve yapıştırıcı kaynaklı problemlere yönelik çözümler sunulmakta bunun yanında konservasyon çalışmalarında kullanılan malzemelerin ön analizleri yapılmaktadır. Ahar, yapıştırıcı, pigment ve lif çeşidini belirlemeye yönelik yapılan çeşitli analitik testleri kapsayan temel analizler bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.
BİYOLOJİ LABORATUVARI

Kâğıt eserler zaman içerisinde biyolojik tahribata uğramaktadır. Bu tahribat genellikle mikroorganizmalar ve böcekler tarafından verilmektedir. Biyoloji laboratuvarında biyolojik hasara uğramış eserlerin doğal yapısına zarar vermeyen teknikler ile mikroorganizma tahribatını durdurma, tür tespiti, eserlerde kullanılan aharın protein kaynaklı olup olmadığına dair çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

Konservasyon bilimi kapsamında Kitap Şifahanesi uzman ve uzman yardımcıları temel bilimlerde de kullanılan çoğu spektroskopik, mikroskobik, kalorimetrik ve kromotografik cihazları kullanmaktadırlar. Ancak temel bilimlerden farklı olarak, nadir eserlerin numuneleri kullanıldığından tahribatsız veya in-situ analiz yöntemleri çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Analiz için numune alımı kaçınılmaz olduğunda ise gözle fark edilemeyecek ölçüde numune temini ile mikro analitik teknikleri kullanılmaktadır. Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan moleküler ve elemental analiz imkanı sağlayan cihazların listesi aşağıda verilmiştir:

 • XRF CİHAZI
 • RAMAN SPEKTROMETRESİ
 • KLİMATİK TEST KABİNİ
 • UV SPEKTROFOTOMETRE
 • KOLORİMETRE
 • GAZ KROMOTOGRAFİSİ
 • ŞOKLAMA KABİNİ
 • OTOKLAV
 • İNKÜBATÖR
 • STERİLAZATÖR
 • TERMAL ANALİZ VE ISIL ÖZELLİKLERİ ÖLÇME CİHAZI
 • ELEKTROFOREZ