Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

ÖNLEYİCİ KORUMA

Önleyici koruma, kültür varlıklarında hasara yol açan çevresel faktörlerin tespiti ve koşulların iyileştirilmesi ile hasara yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması veya yavaşlatılması ile gelecekte oluşabilecek hasarın engellenmesi işlemidir. Özellikle koleksiyonlardaki yazma eserlerin ve bazı durumlarda ise depo sistem ve ortamının da zarar görmesine sebep olan kapalı çevresel faktörler ışık, uçucu organik bileşiklerin varlığı, sıcaklık, nem, hava kirleticileri gibi unsurları içermektedir.

Başkanlığımız, Yazma Eser Kütüphaneleri bünyesinde bulunan bütün eserlerin taşınması, sergilenmesi ve depolanması gibi eylemler için önleyici koruma stratejileri belirler. Sıcaklık kontrolü, bağıl nem ve kirleticiler, arşivleme, taşıma için paketleme, zararlılarla mücadele yönetimi (IPM), temizlik, acil durum eylem planları, kullanım ve ele alma prosedürleri, zararlı materyaller önleyici konservasyon alanına girmektedir.

Önleyici koruma çalışmalarına örnekler

Erzurum Yazma Eser Kütüphanesinde ve Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesinde Yürütülen Önleyici Koruma Faaliyetleri

Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi Kuru Temizlik Çalışması

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin Depo Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar