Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

YAYINLAR VE SUNUMLAR

 

- Akcebe, N. ve Baydar, N., (2015), An Assesment Of The Dıgıtal Preservatıon Of Manuscrıpt Collectıons: The Experience of Topkapı Palace & İstanbul Archaeology Museums Libraries, Furnace, 2, 49-56.

- Baydar, N. (2015) “Digitalization Project Focused on Islamic Works”, ARBICON XIV. International Conference and Exhibition “Consortia Library System: Technologies and Innovation” 24-28 Haziran 2015 Istanbul.

- Çakar, P., (2015) ‘Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Gerçekleştirilen Ar-Ge ve Koruma Faaliyetleri’, HERITAGE Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı, 5-7 Şubat 2015, İstanbul.

- Baydar, N. (2014) “Ottoman Documents and Archives”, The International Seminar "Documents and Monuments. The mediterranean tradition", 11-13 Kasım 2014, The Council of La Alhambra and Generalife in association with the International Council on Archives, Granada (İspanya)

- Erdem, G., Şenel, S. ve Kaynar, İ., (2014), ‘Yazma Eserlerde Konservasyon Yaklaşımları: Kağıt Tamamlama Teknikleri’, Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, İstanbul.

- Baydar, N. (2014) “Önleyici Koruma: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Depolarının Yenilenmesi”, ÜNAK 2014, 17-20 Eylül 2014, Osmanlı Arşivi Binası, Kağıthane, İstanbul.

- Çakar, P., Kocaman, A., Demiröz, E., Bükcü Özen, R. ve Akcebe, N., (2014), ‘Yazma Eser Kütüphanelerinde Durum Tespit Çalışması’ Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, İstanbul.

- Çakar, P., (2014) ‘‘Technology Applications for Manuscripts’’, (Unpublished) Proceedings of International Congress on Studies in Frame of Informatics 2: Techno & History, 13-14 October 2014, İstanbul.

- Baydar, N. (2014)“Yazma Eserler ve Sayısallaştırma”, 50 Yıllık Vizyon: Öğrenen ve Öğreten Kütüphaneler: Türkiye’de Sayısallaştırma Çalışmaları ve Standartlaşma Paneli, 2 Nisan 2014, İstanbul Üniversitesi.

- Baydar, N. (2014) “Yazma Eserler İçin Önleyici Koruma Çalışmaları”, Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumu (ISPC), İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu, 9-10 Haziran 2014, İSTANBUL

- Baydar, N. (2013) “Yazma Eserlerin Korunması: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Depoları ve Konservasyon”, Türk Dil Kurumu, Milletlerarası El Yazmaları Toplantısı, 21-25 Ekim 2013, İstanbul. (Baskıda)

- Çakar, P. Ve Keleş, E. (2013), ‘Eserlerin Böceklerden Arındırılmasında Düşük Sıcaklığın Uygulanması ve Ebrulu Kağıtlara Etkisi’, Uluslararası Türk Ebru Tarihi Sempozyumu, 6-7 Aralık 2013, İstanbul.

- Baydar, N. (2013) “Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Parşömen El Yazmaları ve Pasif Konservasyon”, II. Uluslararası Parşömen Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2013, Bergama Belediyesi, Bergama. (Baskıda)

- Baydar, N. (2012) “İslam El Yazmaları Konservasyonunda Cilt Onarımı: Ulusal Etikler”, Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması Programı, 29 Kasım - 8 Aralık 2012, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul.

- Belet, A. ve Çakar, P. (2012), ‘Identification of Inks Used in 15th Century Ottoman Manuscript by Non-Destructive Techniques’, 2nd International Congress on Chemistry for Cultural Heritage, 9- 12 July 2012, İstanbul.

- Çakar, P. Ve Belet, A. (2012), ‘Synthesis and Spectroscopic Characterization of an Old Pigment’, Book of Abstracts, 2nd International Congress on Chemistry for Cultural Heritage, 9- 12 July 2012, İstanbul.

- Çakar, P., Belet, A. and Er, M. (2011), ‘Characterization of Verdigris on 16th Century Turkish Paper with micro-Raman Spectroscopy’, Book of Abstracts, 6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology’, 5-8 September 2011, Parma.