Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Sayısallaştırma Projeleri

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile imzalanan prptokol gereği; Topkapı Sarayı Müzesi , İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserler Müzesi, İstanbul Türbeler Müzesi ve Ayasofya Müzesi koleksiyonlarında yer alan yazma eserlerin dijital ortama aktarılması Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanelerinde 2015 yılında çalışmalara başlanmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi

Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eser Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumuna bağlı Yazma Eser Kütüphanelerinin sayısallaştırma verileri..