Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Yeniden biçimleme (reformatting) yazma ve nadir eserlerin okuyucu ve araştırmacılara erişimi kolaylaştırırken önleyici korumanın da bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı güncel teknolojileri takip ederken aynı zamanda önleyici koruma ve konservasyon açısından da konuyu ele almaktadır.  Fotoğraf çekimi, sayısallaştırma ve mikrofilme kaydetme gibi yöntemler kullanılarak yeniden biçimleme yapılmaktadır.  

Devam eden çalışmalarda yazma eserlerin sayısal ortama aktarımı A1, A2 ve A3 tipi renkli satır tarayıcılar ile yapılmaktadır.

Sayısallaştırma Föyü

Aynı zamanda profesyonel fotoğraf makinaları kullanılarak da yazma ve matbu eserlerin sayısal ortama aktarımı sağlanmaktadır.

Fotoğraf çekim