Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

İSLAMİ CİLT YAPILARINA VE KONSERVASYONUNA GİRİŞ EĞİTİMİ

21-25 Mart 2016 tarihlerinde Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı ve TIMA işbirliği çerçevesinde “İslami Cilt Yapıları ve Konservasyonuna Giriş” eğitimi düzenlenmiştir. Bu hizmetiçi eğitim; Kitap Şifahanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi personeli ve Konya Yazma Eser Kütüphanesi personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kursun ilk üç günü Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesinde gerçekleşmiş, katılımcılar İslami cilt yapılarını sınıflandırmak için gerekli baskın tipolojik sistem ve bu genelleştirilmiş İslami üsluplarla batılı örnekler arasındaki farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Kursun son iki günü Kitap Şifahanesi’nde devam etmiş, Şifahane’de ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde tamamlanmış olan konservasyon projeleri üzerinden incelemeler yapılarak uluslararası konservasyon etik tutumlarıyla ilgili görüşler paylaşılmıştır.