Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Konservasyon Uygulamaları: Mesnevî-i Şerif

 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö.672/1273) ölümsüz eseri Mesnevî-i Şerif’in Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Umûmî Koleksiyonu’ndaki 17830 demirbaş numaralı nüshası Süleymaniye Kitap Şifahanesi’nde onarıma alınmıştır. Hicrî 10. yüzyılda istinsah edilen nüshanın kapak içi ve mıklebi katı‘  tekniğinde şemse motifleri ile süslenmiştir. Nüsha ayrıca her bölüm başında yer alan unvan tezhipleri ile de ayrı bir güzellik kazanmıştır. Detaylı belgelemesi ve analizleri yapılan eser bu işlemlerin ardından restore edilmiştir. Nüshaya ait konservasyon uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye ve diğer konservasyon uygulamalarına aşağıda verilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

BYEK_UK_17830

Konservasyon Çalışmaları Arşivi