Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Konservasyon Uygulamaları: Bakır Korozyonu 

İranlı şair ve edip Râmî’ye (ö. 795/1393 [?]) ait olan Enîsü’l-ʿuşşâk ve Hakāʾiku’l-hadâʾik adlı eserlerin yer aldığı Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi Kemankeş Abdülkâdir Emir Hoca Koleksiyonu’ndaki 422 demirbaş numaralı nüsha, sayfalarında görülen kırılganlık nedeniyle Süleymaniye Kitap Şifahanesi’nde onarıma alınmıştır. Yapılan analizler neticesinde kırılganlığın eser kâğıdında var olan bakırdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kâğıdın renklendirilmesinde kullanılan pigment veya boyar maddelerin içeriğindeki bakır, uygulandığı yüzeyde zaman içerisinde oksidasyona uğrayarak korozyona neden olmaktadır. Detaylı belgelemesi ve analizleri yapılan eser bu işlemlerin ardından restore edilmiştir. Nüshaya ait konservasyon uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye ve diğer konservasyon uygulamalarına aşağıda verilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

HSAYEK_Kemankeş_422

Konservasyon Çalışmaları Arşivi