Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Konservasyon Uygulamaları: Kur’ân-ı Kerîm

Sultan Abdülmecit’in annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan tarafından vakfedilen, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Umûmî Koleksiyonu 14 demirbaş numaralı Kur’an-ı Kerîm nüshası  Süleymaniye Kitap Şifahanesi’nde  incelemeye alınmış, detaylı belgelemesi ve analizleri yapılmış ve ardından restore edilmiştir. Hicrî dokuzuncu yüzyılda istinsah edilmiş olan eser özellikle tezhipleri ve cilt kapak içinde yer alan katı‘ süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Nüshaya ait konservasyon uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye ve diğer konservasyon uygulamalarına aşağıda verilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BYEK_UK_14

Konservasyon Çalışmaları Arşivi