Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Renk Teorisi I ve II” Hizmet içi Eğitimi

            Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmet içi eğitimler kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü, Bölüm Başkanı Doç. Ömer Yiğit Aral, “Renk Teorisi I ve II” başlıklı bir seminer sunmuştur.  Söz konusu seminer, Başkanlığımız Süleymaniye Kitap Şifahanesi Seminer Salonu’nda, 13 ve 20 Aralık 2017 Çarşamba günleri sabah 10:00 – 12:30 arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitimde genel olarak;  renk ve pigment arasındaki fark, ışığın renk oluşumu ve algılanmasındaki etkisi, nu konu üzerine çalışmalarını sürdürmüş en önemli teorisyenler, hakkında bilgi verilmiş ve bahsedilen teoriler ışığında ünlü ressamların tablolarındaki renkler yorumlanmıştır.