Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

“Yazma Eserler İçin Önleyici Koruma Çalışmaları” Hizmet içi Eğitim Programı

Başkanlığımız bünyesindeki Kütüphanelerimizde eserlerin sağlığı ve uygun şartlarda korunması amacıyla Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından, Kütüphane Müdürlerimize yönelik olarak “Yazma Eserler İçin Önleyici Koruma Çalışmaları” başlıklı bir hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. İki grup halinde düzenlenen eğitim programı 24-26 Kasım 2016 ile 08-10 Aralık 2016 tarihlerinde ve Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı merkez binasında gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır.

Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Hüseyin KUTAN, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Muammer AKÇAY, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Nuri AYDIN’ ın da katılımı ile başlayan programda, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil BAYDAR, Şifahane’ de gerçekleştirilen Ar-Ge ve koruma faaliyetleri konusunda yapılan çalışmaları anlatmıştır. Çoğunlukla depolama, temizlik, paketleme, ele alma, okuyucuya eser çıkarma gibi konular üzerinde yoğunlaşan programın ikinci gününde uzman yardımcıları tarafından sunumlar yapılmıştır. Sunumlarda geçen konu dağılımları ise şu şekilde olmuştur:

  1. Eserler için kütüphanelerde alınması gereken önlemler: Eseri oluşturan malzemeler ve eserlerde sık karşılaşılan hasar türleri, esere özgü koruma prensipleri, eserlerin okuyucuya sunulması;
  2. Kütüphanelerde Önleyici Koruma Uygulamaları: Depo Koşulları Sıcaklık, Bağıl Nem, Işık, Kirletici Gaz ve Partiküller;
  3. Şifahane’de Malzemeler: Aktif Konservasyon Malzemeleri, Pasif Konservasyon Malzemeleri, Belgeleme Malzemeleri, Ar-Ge Malzemeleri, Malzemenin Konservasyon Sürecine Etkisi,
  4. Yazma ve Nadir Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması: Önemi, Yazma eser kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan sayısallaştırma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar.

 

Eğitimin son gününde, önleyici korumada büyük önem taşıyan kutu yapımı konusunda Cüneyt ADIVAR ve konservatör Seher YILMAZTÜRK tarafından müdürlerle birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.