Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

KASIM 2016 ETKİNLİK TAKVİMİ


08-11 Kasım 2016 (Atıf Efendi Kütüphanesi)
Uluslar arası işbirliği kapsamında, TIMA ile birlikte, “İslam Yazmaları Konservasyonunda
Etik Konusu”, hizmet içi eğitimi. Eğitmen, Uzman Konservatör
Amélie Couvrat Desvergnes
.


16 Kasım 2016 (Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi 14:00)
Kitap Sanatları ve Konservasyon Seminerleri kapsamında, “Mesnevi-i Şerif
Konservasyonu ve Mevlevi Aileler” Semineri. Konuşmacılar, Prof. Dr. Zeren
Tanındı ve Gizem ERDEM

24-26 Kasım 2016 (Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Binası)
Önleyici Koruma Çalışmaları kapsamında, Kütüphane Müdürlerine yönelik
“Paketleme, Ele Alma, Depolama, Çevre Koşullarını Düzenleme” hizmet içi eğitimi.