Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Yazma Eserlerinin Dijitalleştirilme Çalışması Tamamlandı.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasında imzalanan protokolün gereği olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesinde 13 Nisan 2015 tarihinde A2 tipi 2 satır tarayıcı ile başlatılan yazma eserlerin sayısallaştırılması projesi tamamlanmıştır.

El yazmaları, Diyarbakırlı Said Paşa Vakfı ve Recaizade Ekrem Bey Vakfı koleksiyonlarına ait 1857 yazma eser sayısal ortama aktarılmıştır. 400-600 dpi çözünürlükteki 244,004 görüntünün TIFF, JPEG ve PDF formatlarında kaydedildiği 2 TB kapasiteli 10 hard-disk kullanılmış; tüm görüntülerin bir kopyası Başkanlığımız sunucularına kaydedilmiş, diğer kopyası ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

İlgili koleksiyonlarda yer alan eserlerden kondisyonu ya da boyutları sayısallaştırmaya uygun olamayan 137 eserden başlangıç olarak 31 tanesi Şifahane Konservasyon Atölyelerine alınarak sağlamlaştırma işlemlerine başlanmıştır. Boyutları A2 satır tarayıcıya uygun olmayan eserler ise yine Şifahane ’ye getirilerek A1 tipi büyük beşikli satır tarayıcılar ile çekimleri yapılacaktır.

Kurumlar arası işbirliği ile tamamlanan bu proje ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarına ait yazma eserlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri geniş bir okuyucu kitlesine ve araştırmacıların hizmetine sunulabilecektir. Bununla birlikte önleyici korumanın bir parçası olarak dijital görüntüleri olan bu eserlerin fiziki olarak okuyucuya çıkartılması ihtiyacı azalacağından eserlerin korunmasına katkı sağlanmış olacaktır.