Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

16. Yazma Eserlerin Bakım ve Konservasyonu Semineri, Kopenhag Üniversitesi, Danimarka


“16th Seminar on the Care and Conservation of Manuscripts” (16. Yazma Eserlerin Bakım ve Konservasyonu Semineri) 13-15 Nisan 2016 tarihlerinde Kopenhag Üniversitesi’nde düzenlenmiş ve Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Disiplinler arası olma özelliği taşımasının yanında birçok akademisyen, konservatör, küratör ve nadir yazma eserler ile çalışan ilgili kişileri bir araya toplayan konferansta; Başkanlığımız ve Kitap Şifahanesi’nin prensip ve genel yaklaşımlarını anlatan, ayrıca Türkiye’deki yazma eser kütüphanelerinde yürütülen durum tespit çalışmalarının ayrıntılarını içeren iki sunum yapılmıştır. Daire Başkanımız “The History of a Book Hospital: Management of manuscript conservation in Turkey” (Kitap Şifahanesi’nin Tarihi: Türkiye’deki yazma eserlerin konservasyon yönetimi) başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca “Conservation Priority Survey in 11 Manuscript Libraries in Turkey” (11 yazma eser Kütüphanesi’nde yürütülen konservasyon önceliği durum tespit çalışması) başlıklı sunum ve çalışma yazma eser uzman ve uzman yardımcıları Pınar Çakar, Ayşegül Kocaman, Rumeysa Özen, Nurgül Akcebe, Esra Demiröz tarafından hazırlanmıştır. Sunumu ise konferansın son günü Daire Başkanımız tarafından yapılmıştır.