Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image
Second International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis, Hamburg

29 Şubat- 2 Mart 2016 tarihlerinde Hamburg Üniversitesi Centre for the Study of Manuscript Cultures’da ‘’Second International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis’’ isimli bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Konferansta Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Yazma Eser Uzmanı Pınar Çakar  ‘Elemental Analysis of Masnavi from 14th Century’ adlı bildirisini sunmuştur. Sunumda Hacı Selim Ağa Kütüphanesi koleksiyonuna kayıtlı,  14. yüzyıla tarihlenen Mesnevi-i Şerif’te yer alan zengin tezhiplerde kullanılan pigmentlerin XRF analizi sonuçları anlatılmıştır.

Yazma Eser Uzman Yardımcısı Nurgül Akcebe 15. yüzyıla ait Keşfül Beyan isimli 62 ciltlik eserde yer alan filigranların görüntülenmesi ve eşleştirilmesiyle ilgili  ‘Imaging Watermarks of 15th Century Islamic Manuscript Kashf Al-Bayan’an Sifat Al-Hayawan’ isimli posterini sunmuştur.

Yazma Eser Uzman Yardımcısı Ayşegül Kocaman ise Başkanlığımıza Patani’den getirilen yazma eserler üzerinde eserde kullanılan kâğıt hakkında bilgi temin etmek amacıyla yapmış olduğu lif analizi sonuçlarını içeren  ‘Fiber Analysis of Pattani Manuscripts’ adlı poster çalışması ile kongreye katılmıştır.